whatsapp
SSS - Aslı Plastik Naylon Poşet İmalatı Topkapı Mağaza Poşeti Torba İstanbul Ucuz Toptan Baskılı Hışır Atlet Poşetçi
×

ABR Akrilonitril-butadien kauçuğu
ABS Akrilonitril-butadien stiren kauçuğu
ACM Akrilester-2-klorovinil kauçuğu/Eter kauçuğu
ANM Akrilester akrilonitril
APP Ataktik poli propilen
AU Polyester üretan kauçuğu
BIIR Bromo-izobüten-izopren kauçuğu
BR Butadien kauçuğu
CA Selüloz asetat
CAP Selüloz asetat propiyonat
CF Kresol-formaldehit
CIIR Kloro-izobüten-izopren kauçuğu
CMC Karboksimetil selüloz
CN Selüloz nitrat EP
CO Poliepiklorohidrin
CP Selüloz propiyanat
CPE Klorlanmış polietilen
CPET Kristal PET EVA
CPVC Klorlanmış polivinilklorür
CR Kloropren kauçuğu
CS Kazein
CSM Klorosülfonlanmış polietilen
DBP Dibutil ftalat
DCP Di-kapril ftalat
DIDA Di-izodesil adipat
DIDP Di-izodesil ftalat
DIOA Di-izooktil adipat
DIOP Di-izooktil ftalat
DNODP Di-n-oktil,Vn-desil ftalat
DNP Di-nonil ftalat
DOA Di-oktil adipat
DOP Di-oktil ftalat
DOS Di-oktil sebasat
DOZ Di-oktil azelat
DPCP Difenil kresil fosfat
DPOP Difenil oktil fosfat
DOTP Di-oktil tereftalat
EAM Etilen-vinil asetat kauçuğu
EC Etil selüloz
ECO Epiklorhidrin etilen oksit kopolimeri
EP Epoksi
EPDM Etilen-propilen-dien kauçuğu
EPM Etilen-propilen kauçuğu
EU Polieter üretan kauçuğu
EVA Etilen vinil asetat kopolimeri
EVOH Etilen vinil alkol
FEP Floro etilen-propilen kopolimeri
FFKM Florlu kauçuk
FKM Florlu kauçuk
FR Poliizopropen kauçuğu
HDPE Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE)
IIR İzobüten-izopren kauçuğu
IR İzopren kauçuğu (sentetik)
PA: Poliamid
PE  : Polietilen
PET : Polietilentereftalat
PMMA: POLİMETİLMETAAKRİLAT (PLEKSİGLASS)
PP  : Polipropilen
PPRC: POLİPROPİLEN RANDOM KOPOLİMER
PTFE : POLİTETRAFLOROETİLEN

Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.


Örneğin; Etilen bir monomerdir. Bu monomerden oluşturulan polietilen ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir.

OPP (Oriente Polipropilen), Plastik hammaddenin polipropilen film halinde üretimi esnasında tek yönde gerdirilmesiyle mekanik özelliklerinin değiştirilmesi amaçlanan üründür.

PLASTİK TORBALAR SU KAYNAKLARINI KURTARIYOR! Küresel ısınma nedeniyle dünyada su kaynaklarının değerinin arttığı şu dönemde tek kullanımlık plastik torbaları tercih etmenin önemi de artıyor.


Plastik torbalar çok daha az su tüketilerek üretiliyor. 1000 adet kağıt torba için 3 bin 785 litre, aynı adetteki polietilen plastik torbalar içinse sadece 30 litre su harcanıyor PLASTİĞİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ! Plastik ambalaj olmasaydı, ambalajların ortalama ağırlığı 4 katına, ambalajların üretimi için harcanan enerji 2 katına, ambalajların hacmi ise 2.5 katına çıkardı PLASTİK İLE ENERJİDE İNANILMAZ TASARRUF!


1992 yılında yapılan bir çalışmada, plastik ambalaj kullanımı ile Amerikalı üreticilerin 336 trilyon BTU enerji tasarrufu yaptığı ortaya kondu. Tasarruf edilen enerji, 58 milyon varil petrole, 9,2 milyar m3 doğal gaza veya 14,5 milyon ton kömüre eşdeğer. PLASTİK GERİ DÖNÜŞECEK, TÜRKİYE KAZANACAK! 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Örneğin; Türkiye genelinde tasarruf edilebilecek enerji miktarı yıllık 4 Milyon Megawatt saattir (MWh). Plastik ile bina enerjisi, para tasarrufu sağlar ve çevreyi korur. Kaynak: Plasik Sanayicileri Federasyonu